• /¸su:pə´sensibl/

  Thông dụng

  Cách viết khác supersensual

  su:p”'sensju”s
  tính từ
  Siêu cảm giác

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X