• /¸pri:tə´nætʃərəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Siêu phàm, phi thường, siêu nhiên (vượt quá cái tự nhiên)
  preternatural ability
  năng lực phi thường
  preternatural force
  sức mạnh phi thường, sức mạnh hơn người


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X