• Kỹ thuật chung

  chất lượng bề mặt
  surface quality factor
  hệ số chất lượng bề mặt
  lớp hoàn thiện bề mặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X