• /sə´fæktənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có hoạt tính bề mặt

  Danh từ

  Chất có hoạt tính bề mặt

  Chuyên ngành

  Y học

  chất hoạt tính bề mặt

  Kỹ thuật chung

  hoạt chất bề mặt

  Kinh tế

  chất hoạt dịch
  chất hoạt động bề mặt
  amphoteric surfactant
  chất hoạt động bề mặt lưỡng tính
  anionic surfactant
  chất hoạt động bề mặt anion
  cationic surfactant
  chất hoạt động bề mặt cation
  non-ionic surfactant
  chất hoạt động bề mặt không ion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X