• /n. ˈsɜrˌneɪm ; v. ˈsɜrˌneɪm , sɜrˈneɪm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Họ
  surname and name
  họ và tên

  Ngoại động từ

  Đặt tên họ cho (ai)
  Đặt tên hiệu là chim ưng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X