• (đổi hướng từ Survivors)
  /sə´vaivə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người sống sót

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người còn sống
  last-survivor policy
  đơn bảo hiểm nhân thọ người còn sống
  người sống sót
  last survivor
  người sống sót sau cùng
  last survivor annuity
  niên kim của người sống sót sau cùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X