• /ə'nju:iti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiền góp hằng năm, tiền trả hằng năm, tiền trợ cấp hàng năm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) niên khoản

  Cơ khí & công trình

  trợ cấp hàng năm

  Kỹ thuật chung

  niên khoản

  Chứng khoán

  Niên kim
  1. Saga.vn

  Kinh tế

  niên kim
  annuity assurance
  bảo hiểm niên kim
  annuity bond
  trái phiếu niên kim
  annuity certain
  niên kim kỳ hạn
  annuity certain policy
  đơn bảo hiểm niên kim kỳ hạn
  annuity due
  niên kim nộp ngay
  annuity dues
  niên kim đầu kỳ
  annuity dues
  niên kim trả ngay
  annuity in perpetuity
  niên kim vĩnh cửu
  annuity insurance
  bảo hiểm niên kim
  annuity method
  phương pháp niên kim
  annuity table
  bản niên kim
  annuity trust account
  tài khoản tín thác niên kim
  annuity-certain policy
  đơn bảo hiểm niên kim cố định
  cash-refund annuity
  niên kim hoàn trả
  certain annuity (terminable)
  niên kim xác định (niên kim kỳ hạn)
  contingent annuity
  niên kim tùy thuộc
  contingent annuity policy
  đơn bảo hiểm niên kim tùy thuộc
  deferred annuity
  niên kim trả sau
  deferred annuity policy
  đơn bảo hiểm niên kim trả sau
  deferred payment annuity
  niên kim trả sau
  fixed annuity
  niên kim cố định
  government annuity
  niên kim chính phủ
  group annuity
  niên kim đoàn thể
  guaranteed annuity
  niên kim bảo đảm
  guaranteed annuity policy
  niên kim có đảm bảo
  guaranteed annuity policy
  niên kim được bảo đảm
  immediate annuity
  niên kim trả ngay
  immediate annuity policy
  đơn bảo hiểm niên kim trả ngay
  increasing annuity policy
  đơn bảo hiểm niên kim tăng dần
  joint and survivor annuity
  niên kim của người cùng sống sót
  joint annuity
  niên kim chung
  joint annuity policy
  đơn bảo hiểm niên kim chung
  joint life annuity
  niên kim chung thân cho hai người
  last survivor annuity
  niên kim của người sống sót sau cùng
  life annuity
  niên kim chung thân
  life annuity
  niên kim trọn đời
  life annuity policy
  đơn bảo hiểm niên kim sinh thời
  life annuity policy
  đơn bảo hiểm niên kim suốt đời
  limited annuity
  niên kim định kỳ
  limited annuity
  niên kim hữu hạn
  long-term annuity
  niên kim dài hạn
  perpetual annuity
  niên kim suốt đời
  perpetual annuity
  niên kim suốt đời, niên kim vĩnh cửu
  perpetual annuity
  niên kim vĩnh cửu
  perpetual annuity
  niên kim vĩnh viễn
  post office annuity
  niên kim bưu điện
  purchase life annuity
  niên kim suốt đời đã mua
  purchased life annuity
  niên kim mua bảo hiểm nhân thọ
  purchased life annuity
  niên kim suốt đời đã mua
  redemption annuity
  niên kim hoàn trả
  regular annuity
  niên kim định kỳ
  retirement annuity
  niên kim hưu trí
  retirement annuity
  niên kim nghỉ hưu
  retirement annuity policy
  đơn bảo hiểm niên kim hưu trí
  reverse annuity mortgage
  cầm đồ lấy niên kim
  reverse annuity mortgage
  thế chấp đối lưu niên kim
  reversionary annuity
  niên kim được trả lại
  reversionary annuity
  niên kim phải được thu hồi
  reversionary annuity
  niên kim phải được trả lại
  reversionary annuity
  niên kim thừa kế
  reversionary annuity policy
  đơn bảo hiểm niên kim thừa kế
  settling of an annuity
  sự thiết định niên kim
  single payment annuity
  niên kim trả một lần
  standard annuity
  niên kim tiêu chuẩn
  survivorship annuity
  niên kim của người sống sót
  survivorship annuity
  niên kim di tộc
  temporary annuity
  niên kim nhất thời
  temporary annuity
  niên kim tạm thời
  temporary annuity policy
  đơn bảo hiểm niên kim nhất thời
  terminable annuity policy
  đơn bảo hiểm niên kim kỳ hạn
  variable annuity
  niên kim biến đổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X