• /swɔb/

  Thông dụng

  Cách viết khác swob

  Danh từ

  Giẻ lau sàn
  (y học) miếng gạc
  Cái thông nòng súng
  (từ lóng) người vụng về, người hậu đậu
  (hàng hải), (từ lóng) cầu vai (sĩ quan)

  Ngoại động từ

  Lau (bằng giẻ lau sàn)
  to swab down the deck
  lau sàn tàu
  ( (thường) + up) thấm bằng miếng gạc
  Thông (nòng súng)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  pittông làm sạch
  que thông ống

  Y học

  tăm bông, nút gạc, que bồi, miếng gạc

  Kỹ thuật chung

  chổi cọ
  chổi lông
  bàn chải cọ (khuôn)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  clean , cotton , daub , mop , scrub , sponge , wash , wipe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X