• /´swa:mi/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều .swamies, .swamis

  Tượng thờ ( Ân độ)
  Người được tôn thờ
  Thầy giảng đạo ( Ân độ)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X