• Kinh tế

  giao dịch hoán đổi
  engineered swap transaction
  giao dịch hoán đổi được thiết kế
  pure swap transaction
  giao dịch hoán đổi thuần túy
  giao dịch soap
  pure swap transaction
  giao dịch soap (hoán đổi) thuần túy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X