• /swɔp/

  Thông dụng

  Cách viết khác swop

  Như swop

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tráo đổi
  hot swap
  tráo đổi nóng
  permanent swap file
  tệp trao đổi thường xuyên
  swap allocation unit
  đơn vị cấp phát tráo đổi
  swap data set
  tập dữ liệu tráo đổi
  swap file
  tệp tin tráo đổi
  swap rate
  tốc độ tráo đổi
  swap-in
  sự tráo đổi vào
  swap-out
  sự tráo đổi ra

  Điện tử & viễn thông

  sự tráo đổi

  Kỹ thuật chung

  chuyển ra
  hoán đổi
  swap area
  vùng hoán đổi
  swap file
  tệp tin hoán đổi
  swap space
  vùng hoán đổi

  Kinh tế

  đổi
  đổi chác
  giao dịch trao đổi chứng khoán
  hàng hóa đổi chác
  hoán đổi
  bond swap
  hoán đổi trái phiếu
  business asset swap
  hoán đổi tài sản doanh nghiệp
  cross-currency interest-rate swap
  hoán đổi lãi suất tiền tệ chéo
  currency interest rate swap
  hoán đổi tiền có lãi suất
  currency swap
  hoán đổi tiền tệ
  debt swap
  hoán đổi nợ
  engineered swap transaction
  giao dịch hoán đổi được thiết kế
  fixed rate currency swap
  hoán đổi tiền tệ lãi suất cố định
  interest-rate swap
  sự hoán đổi lãi suất giữa các ngân hàng
  product swap
  hoán đổi sản phẩm
  pure swap transaction
  giao dịch hoán đổi thuần túy
  pure swap transaction
  giao dịch soap (hoán đổi) thuần túy
  rate anticipation swap
  hoán đổi lãi suất
  reverse a swap
  đảo chiều hoán đổi
  swap agreement
  hiệp định hoán đổi
  swap points
  điểm hoán đổi
  swap position
  vị thế hoán đổi
  swap rate
  tỉ giá hoán đổi
  swap rate
  tỷ giá hoán đối
  swap transaction
  giao dịch hoán đổi
  swap-swap
  hoán đổi kỳ hạn với kỳ hạn
  Swap-Swap
  sự hoán đổi kỳ hạn với kỳ hạn
  sự giao hoán
  sự trao đổi hàng hóa
  sự trao đổi tiền tệ
  tín dụng chéo
  swap agreement
  hiệp định tín dụng chéo
  swap agreement (s)
  hiệp định tín dụng chéo
  swap credit deal
  giao dịch, bán tín dụng chéo
  swap line
  hạn mức tín dụng chéo
  tín dụng ngoại hối hỗ huệ (giữa các ngân hàng trung ương)
  tín dụng tréo
  swap line
  hạn mức tín dụng tréo, hỗ huệ (với các ngân hàng nước ngoài)
  trao đổi
  stock swap
  trao đổi cổ phiếu
  swap agreement
  hiệp định trao đổi tiền tệ
  swap agreement (s)
  hiệp định trao đổi tiền tệ
  swap dealing
  giao dịch trao đổi hàng hóa kỳ hạn
  trao đổi (hàng hóa...)
  swap dealing
  giao dịch trao đổi hàng hóa kỳ hạn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  keep , maintain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X