• /´swi:tnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chất ngọt; tính chất ngọt ngào
  Tính dịu dàng, tính dễ thương; vẻ có duyên, vẻ đáng yêu
  all sweetness and light
  sự phô bày tính hoà nhã và biết điều

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chất ngọt
  độ ngọt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X