• /´swimiη/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự bơi
  Tính từ
  Bơi
  Dùng để bơi
  Đẫm nước, ướt đẫm
  swimming eyes
  mắt đẫm lệ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X