• /sibə´ritik/

  Thông dụng

  Tính từ
  Xa hoa ủy mị
  Thích hưởng lạc
  sybaritic pleasures
  những thú vui hưởng lạc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X