• /si´nɔpsis/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .synopses

  Bản tóm tắt, bản toát yếu

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bản toát yếu
  bản tóm tắt

  Kinh tế

  bảng tóm lược
  biểu nhất lãm
  nhất lãm biểu
  nhất lãm biểu (biểu nhất lãm)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X