• /ə'briʤmənt/

  Thông dụng

  Cách viết khác abridgement

  Danh từ

  Sự rút ngắn, sự cô gọn, sự tóm tắt; bài tóm tắt sách, sách tóm tắt
  Sự hạn chế, sự giảm bớt

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sự hạn chế
  sự rút ngắn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X