• /teik pleis/

  Động từ

  Diễn ra, xảy ra
  The meeting will take place at 5:00 PM today
  Cuộc họp sẽ diễn ra vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm nay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X