• /'tælən/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( (thường) số nhiều) móng, vuốt (nhất là của chim mồi)
  Gốc (biên lai, séc...)
  Bài chia còn dư

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  gờ đế cột

  Kỹ thuật chung

  đường viền
  direct talon
  đường viền mũ cột
  inverted talon
  đường viền chân cuộn

  Kinh tế

  cuống (phiếu)
  cuống (phiếu, biên lai, séc...)
  cuống đổi phiếu trả lãi
  cuống lưu chiếu (biên lai)
  cuống lưu phiếu (biên lai)
  cuống phiếu
  phiếu đổi cổ tức
  phần chia còn lại

  Giải thích VN: Một hình thức được cổ đông áp dụng cho phiếu lãi (coupon) thuộc người mang (bearer bond coupons) khi một nguồn cùng đang có lại bị cạn.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  claw , hook , nail

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X