• /klɔ:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vuốt (mèo, chim)
  Chân có vuốt
  Càng (cua...)
  Vật hình móc
  (kỹ thuật) cam, vấu, cái kẹp
  (thông tục) tay
  hold out your claw
  đưa tay ra đây
  to draw in one's claw
  bớt hăng, bớt sôi nổi; có thái độ ôn hoà hơn
  to pare (cut) someone's claw
  bẻ móng vuốt của ai (bóng)

  Ngoại động từ

  Quắp (bằng vuốt)
  Quào, cào; xé (bằng vuốt)
  Gãi

  Nội động từ

  ( + at) móc vào, bám lấy; vồ, chụp bằng móng
  the tiger clawed at the pig
  hổ vồ lợn
  ( + off) (hàng hải) ra khơi, ra khỏi bến cảng (thuyền)
  claw me and I'll claw you
  hãy đề cao tôi, tôi lại đề cao anh
  ( + sth back) ( dùng cho chính phủ) hoàn trả số tiền cho một nhóm người nhất định, đặc biệt trong trường hợp đánh thuế họ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nhổ [dụng cụ nhổ]
  (drop claws) gầu ngoạm

  Cơ - Điện tử

  Vấu, răng, móng, ngạch, cái móc, cái kẹp

  Cơ khí & công trình

  vấu lưỡi cày
  vuốt

  Kỹ thuật chung

  cái càng
  cái kẹp
  cái móc
  ngạch
  mấu ghép
  mỏ kẹp
  móng
  răng
  vấu
  vấu kẹp
  vấu răng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X