• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Phó từ

  Chậm chạp, thiếu khẩn trương, đà đẫn (về hành động, xảy ra, di chuyển)
  Chậm, muộn, trễ (về hành động, người)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X