• /´tætə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Miếng; mảnh (vải; giấy)
  to hang in tatters
  treo lủng lẳng
  Quần áo rách
  dressed in tatters
  ăn mặc rách rưới
  Giẻ rách
  Người buôn đồ cũ

  Ngoại động từ

  Xé rách, biến thành giẻ rách

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  rag

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X