• /´tæksəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể đánh thuế được
  a taxable article
  một mặt hàng đánh thuế được
  Có thể phải đóng thuế, có trách nhiệm phải đóng thuế
  taxable earnings
  những thu nhập phải đóng thuế
  Có thể quy cho trách nhiệm
  Chịu phí tổn
  the expenses of the transport are taxable to the sender
  phí tổn chuyên chở cho người gửi chịu

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  có thể đánh thuế
  phải đánh thuế
  phải trả thuế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X