• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .tectonics

  (địa lý,địa chất) kiến tạo học

  Kỹ thuật chung

  kiến tạo học
  recent tectonics
  tân kiến tạo học
  salt tectonics
  kiến tạo học muối (địa chất)
  kiến trúc
  architectural tectonics
  kiến tạo kiến trúc
  môn kiến tạo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X