• /,teli'græfik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) điện báo, thích hợp cho điện báo, gửi bằng điện báo
  telegraphic signs
  ký hiệu điện báo
  a telegraphic address
  một địa chỉ điện báo (vắn tắt, ít chữ)
  Vắn tắt (như) một bức điện

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  điện báo
  telegraphic address
  địa chỉ điện báo
  telegraphic draft
  hối phiếu điện báo
  telegraphic money order
  bưu phiếu điện báo
  telegraphic order
  đơn đặt hàng qua điện báo (= điện đặt hàng)
  telegraphic order
  đơn đặt hàng qua điện báo (điện đặt hàng)
  telegraphic transaction
  giao dịch điện báo
  telegraphic transfer
  sự chuyển tiền qua điện báo
  được gởi điện báo
  gởi điện báo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X