• /dra:ft/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nháp
  Cặn
  Nước vo gạo, nước rửa bát (để nấu cho lợn...)
  Bã lúa mạch (sau khi ủ bia)
  danh từ
  Bản phác thảo, bản phác hoạ, đồ án, sơ đồ thiết kế; bản dự thảo một đạo luật...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) chế độ quân dịch
  (thương nghiệp) sự lấy ra, sự rút (tiền...) ra (bằng ngân phiếu...)
  to make a draft on...
  lấy ra, rút ra (tiền...); (nghĩa bóng) nhờ vào, cậy vào, kêu gọi (tình bạn, lòng đại lượng của ai...)
  (thương nghiệp) hối phiếu
  (quân sự) phân đội, biệt phái, phân đội tăng cường
  (kỹ thuật) gió lò
  Sự kéo
  beasts of draft
  súc vật kéo (xe...)
  (kiến trúc) sự vạch cỡ; cỡ vạch (dọc theo bờ đá để xây gờ...)

  Ngoại động từ

  Phác thảo, phác hoạ; dự thảo (một đạo luật...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) bắt quân dịch, thực hiện chế độ quân dịch đối với
  (quân sự) lấy ra, rút ra (một phân đội... để làm công tác biệt phái...)
  (kiến trúc) vạch cỡ (bờ đá, để xây gờ...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Môi trường

  Tháo rút
  1. Hành động rút nước ra khỏi bể hoặc hồ chứa.
  2. Nước được rút ra.

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Bản phác họa, bản dự thảo, sự kéo, sức kéo, sựhút

  Giao thông & vận tải

  mớn nước( của tàu)

  Hóa học & vật liệu

  hút (nước, khí)

  Toán & tin

  đồ án, kế hoạch, bản vẽ || phác thảo

  Xây dựng

  bản nháp

  Giải thích EN: A line of a transverse survey. Also, DRAUGHT.

  Giải thích VN: Một đường kẻ của một bản đồ.

  final draft
  bản nháp chót
  gờ viền

  Điện lạnh

  bản dự thảo
  luồng gió lùa

  Kỹ thuật chung

  bản phác thảo
  first draft
  bản phác thảo đầu tiên
  bản sơ họa
  bản thảo
  Draft technical Corrigendum (ISO/IEC) (DCOR)
  đính chính kỹ thuật bản thảo
  bản thiết kế
  bản vẽ
  hối phiếu
  clean draft
  hối phiếu hoàn hảo
  hút
  kéo
  đồ án
  độ côn
  độ vát
  dòng khí
  cooling draft
  dòng khí lạnh
  cross draft cooling tower
  tháp giải nhiệt dòng khí thổi ngang
  cross draft cooling tower
  tháp làm mát dòng khí thổi ngang
  lực hút
  lực kéo
  luồng gió
  natural draft
  luồng gió tự nhiên
  góc trống của khuôn

  Giải thích EN: The angle of clearance in a mold that allows for easy removal of the hardened material.

  Giải thích VN: Góc còn trống của một cái khuôn để có thể dễ dàng rút vật liệu đã đông cứng ra khỏi khuôn.

  phác họa
  sự căng
  sự hút
  sự hút gió
  sự kéo

  Giải thích EN: The act of pulling or hauling a load, or the load itself.

  Giải thích VN: Hành động đẩy hoặc kéo một trọng tải.

  sự thông gió
  forced draft
  sự thông gió cưỡng bức
  forced draft
  sự thông gió hút
  induced draft
  sự thông gió nhân tạo
  natural draft
  sự thông gió tự nhiên
  sức kéo
  vẽ
  vùng tháo nước

  Giải thích EN: The area of an opening for the discharge of water.

  Giải thích VN: Vùng rút, tháo nước.

  Kinh tế

  bản dự thảo
  draft agreement
  bản dự thảo hợp đồng
  final draft
  bản dự thảo cuối cùng
  bản nháp (hợp đồng, ngân sách, thư từ)
  bản phác họa
  bản thảo
  dự thảo
  draft agreement
  bản dự thảo hợp đồng
  draft agreement
  hiệp định dự thảo
  draft bill
  dự thảo (dự án) luật
  draft national economic plan
  dự thảo kế hoạch kinh tế quốc dân
  draft provisions
  dự thảo (các) điều khoản
  draft resolution
  dự thảo nghị quyết
  draft standard
  dự thảo tiêu chuẩn
  exposure draft
  dự thảo trưng cầu ý kiến
  final draft
  bản dự thảo cuối cùng
  sự rút (tiền...) ra

  Địa chất

  sức hút gió (trong ống khói), luồng gió, sự kéo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X