• Điện tử & viễn thông

  hình ảnh truyền hình
  received television picture
  hình ảnh truyền hình nhận được
  stereoscopic television picture
  hình ảnh truyền hình nổi
  television picture signal
  tín hiệu hình ảnh truyền hình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X