• /ri'si:v/

  Thông dụng

  Tính từ

  Được thừa nhận rộng rãi là đúng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đã nhận

  Kinh tế

  đã nhận tiền rồi
  đã thu
  đã trả xong

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X