• /'telə(r)/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người kể chuyện, người hay kể chuyện; người tự thuật (nhất là trong từ ghép)
  a story-teller
  một người hay kể chuyện dí dỏm
  Người được chỉ định để kiểm phiếu (ở Hạ viện..)
  Người thu ngân (nhận và trả tiền ở ngân hàng)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  máy dọc

  Kỹ thuật chung

  người dọc
  máy đếm

  Kinh tế

  người kiểm phiếu (ở hạ nghị viện)
  người thu phát triển
  nhân viên thu phát

  Giải thích VN: Nhân viên ngân hàng nhận tiền ký thác, chi phiếu tiền mặt và thực hiện các dịch vụ khác cho dân chúng. Trong hầu hết các tổ chức tài chánh, các thu phát ngân làm việc sau quầy. Các ngân hàng lớn phân công nhiệm vụ Teller theo loại công việc: Mail Teller xử lý số ký thác ngân hàng sẽ được gửi đến bằng đường bưu điện; Loan Teller lưu giữ chi trả cho tài khoản khách hàng; Note Teller điều hành việc thu ngân quỹ trên số giấy nợ và hối phiếu do các ngân hàng khác chi trả. Xem: Customer Service Representive Head Tellers.

  thu ngân
  thủ quỹ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X