• /kla:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người thư ký
  a bank clerk
  thư ký ngân hàng
  chief clerk
  chánh văn phòng
  clerk of the Court
  viên lục sự
  Tu sĩ, giáo sĩ, mục sư ( (cũng) clerk in holy orders)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người giúp việc bán hàng, nhân viên bán hàng
  (từ cổ,nghĩa cổ) người biết đọc biết viết
  to be no great clerk
  là người không đọc thông viết thạo
  clerk of the weather
  (đùa cợt) nhà nghiên cứu khí tượng; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giám đốc nha khí tượng
  Ông khí tượng (khí tượng) nhân cách hoá
  clerk of the works
  đốc công (trông nom việc xây dựng nhà cửa)

  Nội động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm thư ký

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  nhân viên (văn phòng)
  nhân viên bán hàng (ở cửa hàng)
  thông sự
  thư ký

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X