• /'tenənsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thuê, sự mướn (nhà, đất...); sự lĩnh canh
  expiration of tenancy
  sự mãn hạn thuê
  Thời gian thuê, thời gian mướn, thời gian lĩnh canh
  hold a life tenancy of a house
  thuê một ngôi nhà suốt đời
  Nhà thuê, đất lĩnh canh

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  hợp đồng cho thuê bất động sản
  quyền hưởng dụng
  sự thuê (nhà, đất ...)
  thời gian thuê mướn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X