• /¸ekspi´reiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thở ra
  Sự thở hắt ra; sự tắt thở, sự chết
  Sự mãn hạn, sự kết thúc

  Chuyên ngành

  Y học

  hấp hối
  thở ra

  Điện tử & viễn thông

  hết hiệu lực

  Kinh tế

  hết hiệu lực
  expiration cycle
  chu kỳ hết hiệu lực
  expiration date
  ngày hết hiệu lực
  sự hết hạn
  sự kết thúc
  sự mãn hạn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X