• /tenθ/

  Thông dụng

  Đại từ & từ xác định

  Thứ mười

  Danh từ

  Một phần mười
  Người thứ mười; vật thứ mười; vật thứ mười; ngày mồng mười
  the tenth of August 1954
  ngày 10 tháng 8 năm 1945
  tench wave
  sóng to; sóng cả

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  một phần mười
  correct to the nearest tenth
  đúng đến một phần mười
  thứ mười

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X