• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  gần nhất
  Get Nearest Server (GNS)
  tới máy chủ gần nhất
  NAUN (nearestactive upstream neighbor)
  trạm làm việc hoạt động gần nhất
  nearest active upstream neighbor (NAUN)
  trạm làm việc hoạt động gần nhất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X