• Hoạt động của Kinta
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   Kinta
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   1 of 1
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   • V15//Currently 4.53/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.5
   Số bình chọn : 257

   @Seisei, Kinta Một trang chỉ có 15 chỗ đăng chia sẻ với mọi người, vui lòng không mở threads không cần thiết, lấn chiếm không gian chung. Chỉnh sửa, đăng chung và đăng tiếp vào các câu còn trống chỗ của bạn. Các Qs này sẽ bị xóa. Tks.

   Đã gửi cách đây 1397 ngày
     
    
   Bạn bè
   1 of 1