• /´θæηs¸giviη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tạ ơn; sự biểu hiện biết ơn (nhất là với Chúa)
  ( Thanksgiving ( Day)) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngày lễ tạ ơn Chúa (ngày thứ năm cuối cùng của tháng 11)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X