• Thông dụng

  Thành Ngữ

  the jig was up
  hết hy vọng, hết đường

  Xem thêm jig

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X