• /dʒig/

  Thông dụng

  Danh từ

  Điệu nhảy jig
  Nhạc cho điệu nhảy jig
  the jig was up
  hết hy vọng, hết đường

  Nội động từ

  Nhảy điệu jig
  Nhảy tung tăng
  to jig up and down
  nhảy tung tăng

  Ngoại động từ

  Làm cho nhảy tung tăng; tung lên tung xuống nhanh
  to jig a baby up and down
  tung tung một em bé lên đầu gối

  Danh từ

  (kỹ thuật) đồ gá lắp, khuôn dẫn (khoan)
  Máy sàng, sàng (quặng, (khoáng chất))

  Ngoại động từ

  (kỹ thuật) lắp đồ gá lắp, lắp khuôn dẫn (khoan)
  Sàng (quặng, (khoáng chất))

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  đồ gá (kẹp), bạc dẫn (khoan), thước dẫn hướng, đường dẫn hướng

  Cơ khí & công trình

  cái cỡ mẫu

  Hóa học & vật liệu

  khuôn dẫn (khoan)

  Vật lý

  máy cơ cấu

  Xây dựng

  khuôn dẫn
  máy sàng (khoáng)

  Kỹ thuật chung

  bể lắng
  khuôn
  khuôn ráp
  đồ gá kẹp
  dụng cụ
  dụng cụ kẹp
  dưỡng
  đường dẫn hướng
  gạn (khoáng chất)
  gầu ngoạm
  bạc dẫn khoan
  máy lắng
  sàng (lọc)

  Địa chất

  máy lắng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X