• Thông dụng

    Thành Ngữ

    the length and breadth of sth
    ngang dọc khắp cái gì

    Xem thêm length

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X