• /bredθ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bề ngang, bề rộng
  Khổ (vải)
  Sự rộng rãi, sự phóng khoáng (quan điểm, tư tưởng...)
  a breadth of view
  quan điểm rộng rãi
  to a hair's breadth
  đúng, chính xác

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự lắp ráp mẫu
  sự thiết kế mẫu

  Kỹ thuật chung

  bề rộng
  độ rộng
  breadth of spectral lines
  độ rộng của các vạch phổ

  Kinh tế

  bề rộng (tàu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X