• Thông dụng

  Thành Ngữ

  the one about sb/sth
  lời nói đùa về ai/cái gì

  Xem thêm one

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X