• /θə:´mistə/

  Đo lường & điều khiển

  nhiệt kế điện tử

  Điện

  nhiệt trở bán dẫn

  Kỹ thuật chung

  điện trở nhiệt
  NTC thermistor
  điện trở nhiệt NTC
  positive temperature coefficient thermistor
  điện trở nhiệt PTC
  PTC thermistor
  điện trở nhiệt PTC
  nhiệt điện trở

  Giải thích VN: Bộ phận bán dẫn có điện trở thay đổi khi nhiệt độ thay đổi.

  thermistor bridge
  cầu nhiệt điện trở
  thermistor thermometer
  nhiệt kế nhiệt điện trở
  nhiệt nhôm

  Cơ - Điện tử

  Nhiệt điện trở

  Nhiệt điện trở

  Y học

  nhiệt kế điện tử

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X