• /´ðiðə/

  Thông dụng

  Phó từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) tới đó, theo hướng đó, hướng tới nơi đó
  hither and thither
  đây đó, chỗ này chỗ kia

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X