• /´hiðə/

  Thông dụng

  Phó từ

  Ở đây, đây
  hither and thither
  đây đó, chỗ này, chỗ kia


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X