• Kỹ thuật chung

  hệ ba chiều
  hệ không gian
  thin-walled three-dimensional system
  hệ không gian thành mỏng
  three-dimensional system of modular planes
  hệ không gian các mặt phẳng môđun

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X