• Điện lạnh

  hệ (thống) ba pha
  unbalanced three-phase system
  hệ (thống) ba pha không cân bằng

  Điện

  hệ ba dây
  hệ ba pha
  hệ thống ba pha

  Kỹ thuật chung

  hệ thống (ba) pha
  unbalanced three-phase system
  hệ (thống) ba pha không cân bằng

  Xây dựng

  hệ (thống) ba pha

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X