• /ʌn´bælənst/

  Thông dụng

  Tính từ

  Điên, mất trí, không bình thường, lập dị, không lành mạnh, không cân bằng, bất ổn (người, đầu óc anh ta..)
  Không cân xứng (ý kiến..)
  the unbalanced reporting of the popular tabloids
  sự tường thuật lệch lạc của các tờ báo lá cải
  (tài chính) không quyết toán
  an unbalanced account
  một tài khoản không quyết toán

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  (adj) không cân bằng, mất cân bằng

  Cơ khí & công trình

  mất cân bằng
  mất thăng bằng

  Xây dựng

  không làm cân bằng

  Kỹ thuật chung

  không cân bằng
  Balanced Unbalanced (device) (BALUN)
  Cân bằng-Không cân bằng (thiết bị)
  unbalanced (toground)
  không cân bằng (đối với đất)
  unbalanced acceleration
  gia tốc không cân bằng
  Unbalanced Asynchronous (HDLC) (UA)
  Không đồng bộ không cân bằng (HDLC)
  unbalanced bridge
  cầu không cân bằng
  unbalanced bridge
  cầu đo không cân bằng
  unbalanced channel
  kênh không cân bằng
  unbalanced filter
  bộ lọc không cân bằng
  unbalanced input
  đầu vào không cân bằng
  unbalanced line
  đường truyền không cân bằng
  unbalanced load
  phụ tải không cân bằng
  unbalanced load
  tải không cân bằng
  unbalanced mass
  khối lượng không cân bằng
  unbalanced moment
  mômen không cân bằng
  Unbalanced Normal (UN)
  trạng thái bình thường không cân bằng
  Unbalanced Operation Normal Response Mode Class
  cấp phương thức hồi đáp thông thường của hoạt động không cân bằng
  unbalanced output
  đầu ra không cân bằng
  unbalanced state
  trạng thái không cân bằng
  unbalanced system
  hệ không cân bằng
  unbalanced three-phase system
  hệ (thống) ba pha không cân bằng
  unbalanced wire circuit
  mạch dây không cân bằng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X