• /taild/

  Kỹ thuật chung

  bảng
  ngói
  split tiled roof
  mái ngói phẳng
  tiled roof
  mái lợp ngói
  tiled roof
  mái ngói
  tiled roof (tileroof)
  mái ngói
  tiled windows
  cửa sổ dạng ngói móc
  lát
  lợp
  gạch hoa
  tiled floor
  nền lát gạch hoa
  gạch men
  tấm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X