• /´tailiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lợp ngói
  Ngói
  Mái ngói
  Sự lát đá; sự lát gạch vuông

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  công tác lát đá
  công tác lát gạch
  floor and wall tiling work
  công tác lát gạch nền và tường
  công tác lợp ngói
  mái lợp ngói
  ốp lát
  sự lợp ngói
  sàn lát

  Điện lạnh

  kỹ thuật lát
  kỹ thuật lợp

  Kỹ thuật chung

  lớp lát
  mái ngói
  sự lát gạch
  sự lát gạch vuông
  sàn lát gạch vuông
  sàn tấm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X