• /´taim¸limit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thời hạn (phải làm xong cái gì)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  thời gian
  time limit for loading
  khoảng thời gian cho phép xếp hàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X