• /´loudiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chất hàng (lên xe, tàu)
  Hàng chở (trên xe, tàu)
  Sự nạp đạn

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự chất tải, tải trọng, phụ tải

  Cơ khí & công trình

  sự nạp tải

  Hóa học & vật liệu

  sự tải khí hơi

  Giải thích EN: The act of someone or something that loads; specific uses include: a condition that occurs in distillation or absorption processes, in which the vapor-liquid capacity of packed towers or bubble-plate columns is limited because the tower becomes loaded with water due to a high vapor flow rate. Giải thích VN: Một loại phản ứng của một người hoặc một vật khi bị quá tải. Cụ thể là một loại phản ứng xảy ra trong quá trình trưng cất trong đó sức chứa hơi nước của ống hơi bị hạn chế khi áp suất khí hơi trong ống tăng lên.

  Xây dựng

  sự bốc xếp
  sự chất liệu

  Kỹ thuật chung

  lượng tải
  loạt
  phụ tải
  sự chất hàng
  sự chất tải
  acid loading
  sự chất tải axit
  biaxial loading
  sự chất tải hai trục
  creep loading
  sự chất tải gây rão
  cyclic loading
  sự chất tải tuần hoàn
  filter loading
  sự chất tải bể lọc
  one-sided loading
  sự chất tải một phía
  radial loading
  sự chất tải xuyên tâm
  random loading
  sự chất tải ngẫu nhiên
  repeated loading
  sự chất tải nhiều lần
  sự đặt gánh
  sự đặt tải
  sự gia cảm
  sự nạp
  sự nạp liệu
  hand loading
  sự nạp liệu bằng tay
  impact loading
  sự nạp liệu bằng xung
  loading in bulk
  sự nạp liệu cả khối
  loading in bulk
  sự nạp liệu dạng rời
  mechanical loading
  sự nạp liệu bằng máy
  sự nạp mìn
  sự tải, sự chất

  Giải thích EN: The act of someone or something that loads; specific uses include:1. the process of putting materials in place for use or for transportation to another site.the process of putting materials in place for use or for transportation to another site.2. the buildup of a material, for example on a cutting tool.the buildup of a material, for example on a cutting tool.. Giải thích VN: Hoạt động của một người hay một vật chất lên. Cách dùng riêng: 1. quá trình đặt vật liệu vào chỗ để sử dụng hoặc chuyên chở đến một vị trí khác. 2. sự tích tụ vật liệu, ví dụ trên một dụng cụ cắt.

  sự tải
  sự xếp hàng
  ship loading
  sự xếp hàng lên tàu
  trọng tải
  loading equipment
  trọng tải của thiết bị
  vật nặng

  Kinh tế

  chở hàng
  phụ phí
  phụ phí bảo hiểm
  phí bảo hiểm ngoại ngạch
  phí vay nợ
  sự chất hàng
  selective loading
  sự chất hàng có chọn lọc
  tính thêm phí

  Giải thích VN: Phần tính thêm lệ phí rủi ro nhiều loại khác nhau của ngân hàng để chiết khấu.

  việc bốc hàng
  completion of loading
  hoàn tất việc bốc hàng
  supervision of loading
  giám sát việc bốc hàng (xuống tàu)
  việc chất (hàng) lên xuống (tàu, xe)

  Địa chất

  sự bốc xếp, sự nạp thuốc nổ, sự xúc bốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X